menuMeny homeHjem

22 93 94 60 | post@hhansen.no

Eidsvollsbygningen

Vi ble engasjert for utførelse av alle blikkenslagerarbeider i forbindelse med totalrehabilitering av Eidsvollsbygningen og utarbeidet sammen med Statsbygg, Riksantikvaren og Eidsvoll museum beskrivelsen for arbeidene innenfor vårt fag. Det finnes liten dokumentasjon for utførelse av denne type arbeid i 1814. Det ble derfor vår erfaring med denne type arbeid som ble grunnlag for beskrivelsen og utførelsen. Det hadde gjennom årene vært utført utbedringsarbeidet som ikke har vært tidsriktig utfra antikvariske fag.

Alle beslag arbeider er utført i sink. Renner og nedløp er produsert på vårt verksted i dimensjoner og løsninger som ikke blir brukt i dag. Ny kobbertekking over inngangsparti på hovedbygning. Avrenning fra tekking skulle føres til bakkeplan med nedløpsrør i sink. Siden kobbervann tærer på sink bel det produsert nedløpsrør i syrefast stål som ble mantlet med sink for å gi det riktige utseende.    Karnapper er tekket med falset tekking i sink. 2 paviljonger er rutetekket i sink. Tekking er malt for å få et autentisk utseende.

arrow_upward