menuMeny homeHjem

22 93 94 60 | post@hhansen.no

Lillo gård

Lillo gård i Oslo har historie tilbake til middelalderen.  Mye av jorda som opprinnelig tilhørte gården ble gjennom årene solgt til den voksende industrien i Nydalen, og i de siste 100 år har Oslo vokst rundt gården. I de senere år har gården forfalt bak høye gjerder, og ikke vært tilgjengelig for byens borgere. I 2016 fikk vi i oppdrag fra Eiendomsplan As og utføre vedlikeholds- og restaurerings arbeide på Lillo gård. Gårdsbygningene er verneverdige og Byantikvaren sammen med arkitekt har vært aktive i forhold løsninger, utførelse og fargevalg.

Takene på kårbolig og vognskjul er tekket om. Gammel stein er bruk og supplert  for å gi det riktige tidsmessige uttrykk. Dette var et meget krevende arbeid pga omfattende forfall og råteskader i takkonstruksjon. Legging av takstein ble krevende fordi mye takstein ikke kunne brukes på nytt og  suppleringsstein fra andre gamle bygg ikke var like gammel, eller hadde eldes på samme måte. For at taket ikke skulle fremstå med forskjellige felt måtte suppleringsstein fordeles likt over taket noe som var tidkrevende.  Alle renner, nedløp og beslag er utført i ubehandlet sink etter krav vedrørende verneverdige bygg.

Hovedbygg, kårbolig og vognskjul er malt utvendig. Farge på maling er bestemt etter innspill fra Byantikvaren i tidsriktige farger. Gården har også fått nytt hvitt stakittgjerdet og flaggstang på tunet.

Det er også utført omfattende innvendige arbeider i kårboligen. I det vesentlige er dette malearbeider og omfatter bland annet restaurering  av tak med dekormaling.  I tillegg er det utført en del snekkerarbeid både innvendig og utvendig.

 Vårt arbeide omfatter blikkenslagerarbeid, snekkerarbeid , malearbeid og rørleggerarbeid.

Prosjektbilder

arrow_upward